Nasz program

NASZA METODA:

Realizując podstawę programową sięgamy po różnorodne metody edukacji. Obok pracy z podręcznikami stosujemy inne środki aktywizujące naszych wychowanków, w tym m.in.:

ZAJĘCIA STAŁE I DODATKOWE:

W ramach stałego harmonogramu pracy przedszkola realizowane są:

 • katecheza
 • język angielski
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia teatralne
 • rytmika
 • zajęcia ruchowe

W ciągu roku odbywają się także m.in.:

 • dogoterapia
 • zajęcia „małego działkowca” (w ogródku przedszkolnym)
 • warsztaty muzyczne i plastyczne
 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty „jak być bezpiecznym” (policja, Straż Miejska, pierwsza pomoc)
 • zajęcia z elementami folkloru lokalnego
 • wyjścia do placówek kulturalnych (Banialuka, BCK, Książnica Beskidzka, Studio Filmów Rysunkowych, Dom Tkacza)
 • wyjścia do obiektów sportowych (Rekord, Luce Arena)
 • aktywności poza siedzibą przedszkola (Ciuchcia Beskidzka, rodzinny kulig w Wiśle, rajd na Kozią Górkę)

NASI SPECJALIŚCI:

Wychowankowie objęci są stałą opieką psychologa i logopedy. W ramach warsztatów organizowane są spotkanie otwarte zaproszonych specjalistów z rodzicami poświęcone profilaktyce chorób wieku dziecięcego (pediatra, stomatolog, ortodonta, laryngolog, lekarz wad postawy, gastroenterolog).
Zapraszamy ratownika medycznego, aby prezentować i przypominać zasady udzielania pierwszej pomocy.