O nas, czyli o SdRS

Stowarzyszenie dla Rodziny “Serduszko” (pierwotna nazwa: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe) zostało zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku – Białej 30 listopada 1992 r., a więc działa już ponad 30 lat.

Powstało z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej. Początkowo mieliśmy zamiar powołać oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców, ale wśród członków założycieli znalazły się osoby różnych profesji, więc zostało zarejestrowane jako Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe – organizacja pożytku publicznego. Grupę programową tworzyli: Krystyna Borgieł, Krystyna Jonkisz, Elżbieta Kralczyńska, Zofia Lamers, Grażyna Nalepa, Maria Romankiewicz, Władysław Sadlok, Andrzej Sikora.

Cele Stowarzyszenia dla Rodziny “Serduszko” to:

  • jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej,
  • pogłębianie znajomości chrześcijańskich zasad wychowywania i tradycji patriotycznych,
  • upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach chrześcijańskich.

Realizujemy te cele poprzez:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę szkoły podstawowej w dzielnicy Komorowice-Obszary wspólnie z parafiami i Urzędem Miejskim,
  • starania o utworzenie Kolegium Nauczycielskiego języka polskiego pod opieką dydaktyczną UJ,
  • uruchomienie za zgodą ks. Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego pierwszego w mieście Przedszkola Katolickiego od 1.IX.1993 r. (szkoły katolickiej nie udało się otworzyć z powodu braku przychylności ówczesnych władz oświatowych),
  • wypowiadanie się w sprawach dotyczących aktualnych problemów życia społeczno-politycznego,
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami katolickimi,
  • organizowanie spotkań członków oraz sympatyków KSO na Mszy Świętej połączonych z wykładami i dyskusjami.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia była inż. Elżbieta Kralczyńska, następnie mecenas Andrzej Sikora, obecnie funkcję tę pełni Piotr Żółty.

Opiekę duszpasterską sprawuje ks. prof.dr hab. Tadeusz Borutka.

Obecnie Zarząd KSO najwięcej uwagi poświęca prowadzeniu Przedszkola Katolickiego,które otrzymało imię Świętej Rodziny.

Nadzór dydaktyczny nad przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty i Wychowywania.

Z dziejów Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego

W skład przedszkola wchodzą cztery oddziały, w tym dwa przy ul. Moniuszki 3 i dwa przy ul. św. Jana Chrzciciela 22.

Dzięki przychylności Księży ks. prałata Józefa Oleszko –  proboszcza z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i proboszcza Tadeusza Nowoka – z parafii i św. Jana Chrzciciela przedszkole posiada stałą lokalizację i może się rozwijać. Przedszkole od 1996 r. prowadzi dyr. Wiesława Żuchowska, która dokłada wszelkich starań by placówka prezentowała wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej, czuwa nad organizacją pracy przy ścisłej współpracy z Rodzicami.

Podwaliny pod katolicki charakter przedszkola dała ś.p. katechetka Emilia Bogacz, która za całokształt swojej pracy została uhonorowana licznymi odznaczeniami.

Wspólną troską Stowarzyszenia i dyrekcji przedszkola jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola rodzinnej, przyjaznej atmosfery, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, bo tylko w takich warunkach dzieci mogą czuć się szczęśliwe. Zasady naszego działania są dzisiaj szczególnie ważne, ze względu na laicyzację życia publicznego, dlatego podejmujemy przy współpracy z parafiami, Kurią Diecezjalną wszelkie działania by kształtować u naszych wychowanków postawy chrześcijańskie i patriotyczne.

NIP: 547-14-86-660   REGON: 070428723   KRS: 0000137194
Bank Pekao nr konta: 19 1240 4142 1111 0010 6589 9620