Ponowne uruchomienie Przedszkola

Drodzy Rodzice!
Po tygodniach edukacji zdalnej, zgodnie z wytycznymi MEN, możemy stopniowo powracać do tradycyjnej formy zajęć, co nie jest równoznaczne z normalnym funkcjonowaniem (jak przed pandemią). Podjęcie przez nas funkcji opiekuńczej ma wesprzeć rodziców pracujących. 

Wprowadzamy jednakże nowe zasady zgodne z wytycznymi MEN i MZ, których wszyscy zobowiązani jesteśmy przestrzegać aż do kolejnych rozporządzeń. Prosimy o ścisłe stosowanie się do nich i przygotowanie dzieci na inną formę przychodzenia i wychodzenia z przedszkola oraz przebywania na jego terenie. 

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami deklaracji (linki do dokumentów poniżej). Dokumenty należy wypełnić w placówce lub wydrukować i dostarczyć wraz z rzeczami dziecka.

Główne wytyczne na najbliższe tygodnie funkcjonowania Przedszkola:

 • Placówka czynna w godzinach 6.30-16.00. Bardzo prosimy o przestrzeganie punktualności w odbiorze dzieci (od 16.00 dokonywana jest gruntowna dezynfekcja pomieszczeń).
 • Na terenie przedszkola przebywają jedynie dzieci i pracownicy przedszkola (zakaz wstępu rodziców oraz pozostałych osób trzecich).
 • Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka: rodzic przyprowadza dziecko w maseczce i rękawiczkach, dezynfekuje dłonie płynem dostępnym w przedsionku i dzwonkiem/pukaniem przywołuje pracownika wyznaczonego do przejęcia dziecka. Pracownik zabezpieczony maseczką i ze zdezynfekowanymi dłońmi dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Dziecko przejmuje pracownik. Rodzic opuszcza przedsionek. Dziecko z temperaturą 37,0 stopni i powyżej nie zostaje przyjęte do przedszkola. Analogiczna jest procedura odbioru (pracownik po ubraniu dziecka i pomiarze temperatury przekazuje dziecko rodzicowi czekającemu na zewnątrz, niedozwolone jest wchodzenie po dziecko do budynku)
 • Program zajęć: zapewniona jest opieka i różne formy aktywności dostosowane do obowiązujących rygorów. Zajęcia dodatkowe są zawieszone do odwołania. O ile warunki pogodowe pozwolą, dzieci większość czasu spędzają w ogródku przedszkolnym (wyjście poza teren placówki zabronione)
 • Rygory higieny i bezpieczeństwa:
  • całkowity zakaz przebywania rodziców/osób trzecich na terenie placówki;
  • jeśli dzieci są w ogródku, rodzic odbierający dziecko czeka za bramką;
  • rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania odstępu 1,5-2 m między sobą, niedozwolone jest tłoczenie się;
  • ogród przedszkolny jest niedostępny dla dzieci i rodziców przed i po wyjściu z placówki, służy jedynie przebywaniu dzieci z wychowawcami podczas zajęć;
  • leżakowanie zastąpione zostaje odpoczynkiem „na podusiach”. Wietrzenie sal co godzinę lub częściej (także w trakcie zabaw);
  • bezwzględny zakaz wnoszenia pluszaków i innych zabawek oraz wynoszenia ich z przedszkola. Proszę sprawdzać kieszenie dziecka przed wyjściem z domu, wyjmować zabawki i inne przedmioty;
  • dzieci, które ukończyły 4 lata, przyprowadzane są w maseczce, którą rodzic zdejmuje dziecku przed wejściem i zabiera. Przy odbiorze proszę nałożyć dziecku nową, czystą maseczkę, nie zaś tę, którą miało rano;
  • rodzic zapewnia nakrycie głowy, dodatkową parę butów/buty nieprzemakalne do ogródka. Ubrania, obuwie zamienne, chusteczki i bieliznę dostarczamy wcześniej do przedsionka w opisanej, zamkniętej paczce, tam muszą odczekać na wniesienie do środka przez pracownika;
  • dezynfekcja rąk dzieci wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, pod nadzorem pracownika. Wycieranie dłoni przy użyciu ręczników papierowych;
  • dzieci i pracownicy przebywają na terenie placówki bez przyłbic i maseczek.

W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod nr telefonu: 606 420 673 oraz 789 248 085.

Dokumenty do pobrania: