Przyjaciele Serduszka

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

Jan Paweł II

DRODZY PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA „SERDUSZKO” I NASZEGO STOWARZYSZENIA!
Bez Was to, co realizujemy, byłoby niemożliwe. Dziękujemy za życzliwość wyrażoną w różnoraki sposób. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać a nasze Przedszkole jest miejscem, w którym chce się być, do którego chce się wracać.

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY:


Firmie Rekord SI Sp. z o.o. z Panem Prezesem Januszem Szymurąza ogromne wsparcie finansowe udzielane od lat na rzecz naszych obu oddziałów. Dzięki pomocy Rekordu udało się zrealizować takie projekty jak „Aktywny Przedszkolak” – rewitalizacja placu zabaw służąca upowszechnianiu kultury fizycznej pośród dzieci przedszkolnych oraz “Bezpieczniej do Przedszkola” – wymiana nawierzchni dojściowej ciągu komunikacyjnego na terenie oddziału Przedszkola “Serduszko” w Komorowicach.


Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za wsparcie nas dotacją w kwocie prawie 10 tys. zł. umożliwiającą wymianę nawierzchni dojściowej do oddziału przedszkola Serduszko w Komorowicach.


FUNDACJI LOTOS – za przekazanie darowizny w wysokości 11 tys. zł. na zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza firmy Sharp. Dzięki czterem urządzeniom najwyższej klasy (i czterem dodatkowym do mniejszych sal) zapewniającym także odpowiedni stopień nawilżenia i jonizacji nasi podopieczni oddychają pełną piersią i czystym powietrzem.

Dzięki Fundacji Lotos zrealizowaliśmy projekt “Czyste powietrze – zdrowy przedszkolak”


Fabryka Narzędzi „GLOB” Sp. z o.o. – za udzielone wsparcie finansowe na rzecz projektu “Aktywny Przedszkolak”


Szkole Językowej ELBA z Panią Basią Kotarbą – za wsparcie dla „Aktywnego Przedszkolaka” poprzez przekazanie kwoty pieniężnej na rzecz projektu “Aktywny Przedszkolak”.


Każdego roku w Święto Patronalne Świętej Rodziny odprawiana jest Msza Święta w intencji naszych Przyjaciół wspomagających dzieło prowadzenia Przedszkola Serduszko.


KOCHANI! I WY MOŻECIE ZOSTAĆ PRZYJACIÓŁMI PRZEDSZKOLA „SERDUSZKO”!
BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ WPŁATĘ LUB POMOC RZECZOWĄ.

Nadal poszukujemy funduszy na realizowany projekt „Aktywny Przedszkolak” (szczegóły w zakładce NASZE PROJEKTY). Można także po prostu wesprzeć naszą placówkę poprzez przekazanie wpłaty czy daru rzeczowego.
Już teraz wielkie dzięki!

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao nr konta: 19 1240 4142 1111 0010 6589 9620

(w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy projektu np. „na projekt Aktywny Przedszkolak” lub ogólnego przeznaczenia wpłaty czyli „wpłata na cele statutowe”)