Sala Integracji Sensorycznej

No gallery template found!

Przedszkole „SERDUSZKO” posiada nowoczesną salę do zajęć SI. TERAPIA SI to zespół działań w formie ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają na celu wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu uzyskujemy poprawę organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia ta jest realizowana przez terapeutę w specjalnie dostosowanej i wyposażonej sali. Celem terapii SI jest stymulacja wszystkich systemów zmysłowych wpływająca na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

ZABURZENIA SI to nieprawidłowości we właściwym odbieraniu i interpretacji bodźców sensorycznych, kiedy to dochodzi do nieprawidłowej reakcji na poddawane wrażenia zmysłowe. Najczęściej rozpoznaje się je u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o szczegółową diagnozę. Terapeuta opracowuje następnie plan terapii optymalnie do potrzeb konkretnego dziecka. Terapia jest oparta na założeniach stworzonych na bazie badań z zakresu neurologii i sfery behawioralnej. Każde dziecko wykazuje różne deficyty, ich nasilenie także bywa zróżnicowane, stąd diagnoza jest sprawą kluczową.

Główne wskazania do Terapii SI:

 • autyzm,
 • ADHD,
 • mózgowe porażanie dziecięce
 • zespół Downa,
 • problemy z koncentracją,
 • dyspraksja,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo –ruchowej,
 • zbyt niski lub bardzo wysoki poziom aktywności,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadmierną wrażliwość (wzrok, słuch, ruch, dotyk),
 • podwrażliwość przedsionkowa, proprioceptywna (zwiększone zapotrzebowanie na silne wrażenia zmysłowe w postaci docisków stawowych i ściskania). dotykowa, słuchowa,
 • trudności w nauce (odwracanie liter, brak stabilizacji pola widzenia, opuszczanie linijek przy przepisywaniu z tablicy),
 • upośledzenie czynności motoryki dużej i małej (problem z trzymaniem długopisu, wycinaniem, nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia przy stoliku),
 • usprawnianie funkcji poznawczych.

Zajęcia polegają na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń. Bardzo ważne jest, aby terapia przebiegała w przyjaznej atmosferze, poczuciu współuczestnictwa pacjenta w kierowaniu zajęciami.