Tym Żyje Rodzina

Na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej pojawiają się artykuły o tematyce poradniczej, społecznej i dydaktycznej odpowiadające na pytania nurtujące współczesną rodzinę. Rozmówcami autorki wywiadów są współpracownicy tworzący przez lata społeczność przedszkolną, a także przyjaciele “Serduszka”. Zachęcamy do lektury!


“Moją nagrodą jest Uśmiech Dziecka”

O diagnozowaniu i wspomaganiu dziecka z deficytami oraz własnych doświadczeniach pedagogicznych opowiada pani JADWIGA WAWRZYNIUK – nauczyciel wspomagający z „Serduszka”.


Miesięcznik
W Naszej Rodzinie 2020/11
Fundacja Nasza Przyszłość


„CZASEM ŚMIECH – CZASEM ŁZY”

Aktorka Teatru Banialuka p. Barbara Rau znana w „Serduszku” jako Pani Bajeczka wprowadza nas w świat wielkiej sceny oraz udowadnia, że zajęcia teatralne są cenną lekcją na całe życie.


Miesięcznik

W Naszej Rodzinie 2018/7/8
Fundacja Nasza Przyszłość

“WYCHOWAWCA – kumpel czy przewodnik?”

O roli wychowawcy w kształtowaniu dziecka w oparciu o pedagogikę Janusza Korczaka opowiada p. Wiesława Żuchowska – długoletnia dyrektor Przedszkola Katolickiego im. Świętej Rodziny.


Miesięcznik
W Naszej Rodzinie 2015/8
Fundacja Nasza Przyszłość