Ubezpieczenie

W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, po rozważeniu wariantów ubezpieczenia wybraliśmy ofertę firmy Compensa ze składką 55 zł./rok. Kwota ta jest pobierana z wpisowego w wysokości 200 zł., jakie zobowiązani byli Państwo wpłacić. Jeśli ktoś jeszcze nie dokonał wpłaty, prosimy o szybkie nadrobienie tych zaległości, tak, aby można było uruchomić ubezpieczenie Państwa dziecka. Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia (w ofercie druga kolumna) oraz materiałami stanowiącymi załączniki. Państwa szybka reakcja (zebranie oświadczeń indywidualnych) pozwoli na wystawienie polisy z zakresem ochrony: 1 września 2021 – 31 sierpnia 2022. Jeśli natomiast ktoś z Rodziców nie chce przystąpić do ubezpieczenia (np. z powodu wcześniejszego ubezpieczenia dziecka w innym miejscu), prosimy o dostarczenie pisemnej rezygnacji do siedziby Przedszkola. Po otrzymaniu rezygnacji nastąpi zwrot kwoty 55 zł. z wpłaconego wpisowego.