Zebrania SdRS

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków KSO. UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego serdecznie zapraszam Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w poniedziałek 27 listopada w piątek 7 grudnia 2023 r. na terenie duszpasterstwa Parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej.

Plan spotkania:

 • 18.00 – Eucharystia w intencji KSO w ramach Mszy św. w porządku parafialnym
 • 19.00 – Zebranie (sala przedszkola “Serduszko”)

Porządek obrad:

 1. Powitanie (Prezes)
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Powołanie Komisji Uchwał Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
 7. Dyskusja i udzielenie absolutorium
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie zebrania