Zebrania KSO

Uwaga zmiana terminu zebrania!

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków KSO.

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego serdecznie zapraszam Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek 27 stycznia 2023 r. na terenie duszpasterstwa Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej.

Plan spotkania:

 • 18.00 – Eucharystia w intencji KSO, którą sprawować będzie ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (w ramach Mszy św. w porządku parafialnym)
 • 19.00 – Zebranie (sala przedszkola “Serduszko”)

Porządek obrad:

 1. Powitanie (Prezes)
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Powołanie Komisji Uchwał Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
 7. Dyskusja i udzielenie absolutorium
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie zebrania