Boże Narodzenie 2020 – życzenia

„To nasze niewielkie Przedszkole

Serduszko się nazywa.

W nim każdy – Duży i Mały

– Bożej opieki przyzywa”.

Przyzywając opieki Świętej Rodziny
życzymy, by czas Świąt Bożego Narodzenia
zjednoczył nas, nasze rodziny, przyjaciół
i znajomych wokół betlejemskiego żłóbka.
Niech Boża Dziecina obdarzy wszystkich
zdrowiem, pokojem i entuzjazmem
do zadań czekających nas w Nowym Roku.

Zarząd KSO oraz Dyrekcja Przedszkola
Katolickiego „Serduszko” im. Świętej Rodziny