Statut Przedszkola po aktualizacji na rok 2023/2024

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

Z radością rozpoczynamy nowy rok dydaktyczny. Dziękując za zaufanie jakim darzycie nasze Przedszkole, prosimy o zapoznanie się z dokumentem regulującym realizację misji edukacyjno-wychowaczo-opiekuńczej “Serduszka”. Jest nim Statut przedszkola zredagowany na podstawie uwag i sugestii kadry dydaktyczno-opiekuńczej, rodziców oraz dyrekcji i organu prowadzącego. Wszelkie uwagi związane z realizacją działań przedszkola prosimy zgłaszać według ścieżki służbowej wychowawca-dyrektor-organ prowadzący. Numery telefonów do p. dyrektor Magdaleny Żółty oraz p. prezes Sylwii Mazurczak znajdują się na naszej stronie internetowej.